ดาวน์โหลดแอปและสมัคร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดลิเวอรีสำหรับผู้ขับจาก Play Store และลงทะเบียนสมัครก่อนเริ่มอบรม

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดูช่องทางและ
วิธีการอบรมโดยเลือกหัวข้อด้านล่าง

สามารถดูช่องทางและวิธีการอบรมโดยเลือกหัวข้อด้านบน
1 .ช่องทางการอบรม
อบรมออนไลน์:
ผู้ขับสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ขับ และอบรมผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์
ศูนย์อบรมผู้ขับกรุงเทพฯ:
เปิดอบรมทุกวันพุธ เวลา 9.00 น. และ 13.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
คลิกเพื่อดูแผนที่
ศูนย์อบรมผู้ขับชลบุรี:
เปิดอบรมทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 13.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
คลิกเพื่อดูแผนที่
สามารถดูช่องทางและวิธีการอบรมโดยเลือกหัวข้อด้านบน
2. วิธีการอบรมเพื่อเปิดระบบ
ดูวิดีโออบรม (ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานผ่านแอปพลิเคชันผู้ขับ
ทำข้อสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ
ลงทะเบียนข้อมูลรถและเอกสารที่จำเป็นในการสมัคร
ดำเนินการตามขั้นตอนตรวจประวัติอาชญากรรม
สามารถดูช่องทางและวิธีการอบรมโดยเลือกหัวข้อด้านบน
3. รูปถ่ายเอกสารที่ต้องเตรียม

เดลิเวอรีจะจัดเก็บเอกสารในรูปแบบภาพถ่ายเท่านั้น ให้ผู้ขับถ่ายรูปเอกสารหลักฐาน
การสมัครตามรายการด้านล่างเตรียมไว้

รูปถ่ายเอกสารที่ต้องเตรียม
  • รูปบัตรประชาชน
  • รูปใบขับขี่
  • รูปสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ขับ
  • รูปรถด้านหน้า หลัง ซ้าย และขวา
  • รูปรายการจดทะเบียนรถ (ถ้าไม่มีสามารถใช้สำเนาเช่าซื้อแทนได้)
  • รูปป้ายภาษี (สำหรับรถป้ายแดงที่ไม่มีป้ายภาษี สามารถใช้สมุดคู่มือประจำรถเล่มสีน้ำตาลแทนได้)
  • รูปกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.รถยนต์)
  • รูปป้ายทะเบียนรถ

*ผู้ขับที่ปลอมแปลงรูปเพื่อใช้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมงานกับเดลิเวอรีอย่างถาวร