โปรแกรมธุรกิจ
Monthly Post Pay Icon
ชำระค่าบริการ
แบบรายเดือน
(เครดิต)
ประกันสินค้า สูงสุด
500,000 บาท
จาก AXA
Prepay with Credit Balance Icon
ชำระเงินล่วงหน้า
(Prepay)
Process Mapping Icon
กำหนดวิธีการ
ทำงานตามความ
ต้องการธุรกิจ
Custom SOP Icon
ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะ
Custom Equipment Icon
อุปกรณ์พิเศษ
Custom Service Package Icon
บริการพิเศษ
Private Fleet Icon
กลุ่มผู้ขับ
ส่วนตัว
บริการส่งคืนใบส่งสินค้า และ CODบริการเสริม
Document Processing Icon
ส่งคืนใบส่งสินค้า (POD)
50 บาท
ครอบคลุมทุกจุดส่ง
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD)
0.2% ของยอดเงิน
ขั้นต่ำ 50 บาท

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม