โปรแกรมธุรกิจ
Monthly Post Pay Icon
ชำระค่าบริการ
แบบรายเดือน
(เครดิต)
ประกันสินค้า สูงสุด
1,000,000 บาท
จาก AXA
ส่งคืนเอกสาร และเก็บเงินปลายทาง
(มีค่าบริการ)
Process Mapping Icon
กำหนดวิธีการ
ทำงานตามความ
ต้องการธุรกิจ
Custom SOP Icon
ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะ
Custom Equipment Icon
อุปกรณ์พิเศษ
Custom Service Package Icon
บริการพิเศษ
Private Fleet Icon
กลุ่มผู้ขับ
ส่วนตัว

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม