ผู้ขับที่สอบผ่านและ
ลงทะเบียนข้อมูลรถแล้ว

ส่งข้อมูลตรวจประวัติ

หลังข้อมูลรถของผู้ขับผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากทางเดลิเวอรีแล้ว ผู้ขับจะได้รับ SMS และรหัสผ่านชั่วคราวเพื่อเข้าระบบ

วิธีเข้าระบบ

ขั้นตอนการส่งข้อมูลตรวจประวัติและการยืนยันรูปรถก่อนได้รับการเปิดระบบ

 • 1. ยืนยันใบขับขี่
  • กรณีมีใบขับขี่สาธารณะ
   เลือกช่องมีใบขับขี่สาธารณะและอัพโหลดรูป
  • กรณีไม่มีใบขับขี่สาธารณะ
   เลือกช่องไม่มีใบขับขี่สาธารณะ และชำระค่าดำเนินการตรวจประวัติ 130 บาท
 • 2. ยืนยันรูปรถทั้ง 3 ด้าน
  ดูขั้นตอนแบบละเอียดที่นี่