ผู้ขับใหม่ที่ยังไม่ผ่าน
การอบรมและทำ
ข้อสอบ

อบรมสอบ

หลังผู้ขับลงทะเบียนมาแล้ว ผู้ขับต้องอบรมและทำข้อสอบ ผู้ขับจะได้รับ SMS ที่มีลิงก์อบรม

ขั้นตอนการอบรม

  • . ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดลิเวอรีสำหรับผู้ขับ
  • ดาวน์โหลดแอป
  • . ดูวิดีโออบรมและทำข้อสอบโดยกดลิงก์ใน SMS ที่ได้รับ
  • . หรือกรอกรหัสลงทะเบียน 6 หลัก ในช่อง “ใส่รหัสที่นี่” ที่หน้าแอปพลิเคชัน
  • . ข้อสอบมี 18 หัวข้อ ใช้เวลาอบรมและสอบประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง
  • . หากไม่สะดวกอบรมเวลานั้น สามารถอบรมภายหลังได้โดยการกดที่ลิงก์ใน SMS

หลังจากอบรมผ่าน
ผู้ขับจะได้รับ SMS ให้กรอกข้อมูลรถเพิ่มเติมทันที