ผู้ขับที่สอบผ่านแล้ว
และยังไม่ได้ลงทะเบียน
ข้อมูลรถ

ลงทะเบียนข้อมูลรถ

หลังผู้ขับอบรมและสอบผ่านแล้ว ผู้ขับต้องลงทะเบียนข้อมูลรถและส่งรูปเอกสาร ผู้ขับจะได้รับ SMS ที่มีลิงก์ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลรถ

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดลิเวอรีสำหรับผู้ขับ
  • ดาวน์โหลดแอป
  • เข้าไปลงทะเบียนโดย กดลิงก์ใน SMS ที่ได้รับ
  • หรือกรอกรหัสลงทะเบียน 6 หลัก ในช่อง “ใส่รหัสที่นี่” ที่หน้าแอปพลิเคชัน
  • ลงทะเบียนข้อมูลรถได้ทันที โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • หลังจากลงข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร ผู้ขับจะได้รับ SMS อีกครั้งภายใน 1-2 วันทำการเพื่อให้ทำตามขั้นตอนต่อไป