ข้อดีในการร่วมงาน

ผู้ขับเดลิเวอรีมีรายได้ดี
และมีอิสระในการทำงานMore Information

Flexibility Working Hours

อิสระด้านเวลา

ทำงานเวลาที่ต้องการตามชั่วโมงที่ต้องการ

Turn Your Free Time Into Money

สร้างรายได้

เปลี่ยนเวลาว่าง
ให้เป็นรายได้

Higher Pay

รายได้ดีกว่า

ยิ่งขยันมาก
ยิ่งได้เงินมาก