สมัครเป็นผู้ขับ

2

สมัครผ่านแอปผู้ขับโดยกดสร้างบัญชี

Icon Check

3

อบรมออนไลน์ผ่านแอป

Icon Check

4

กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารผ่านแอป

Icon Check

5

หลังเอกสารผ่านและได้รับ SMS ให้ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

Icon Check

6

ถ่ายรูปรถยืนยันและทำตามขั้นตอนตรวจประวัติในแอป

Icon Check

7

เริ่มรับงาน

Icon Check