สมัครเป็นผู้ขับ

2

สมัครผ่านแอปฯ ผู้ขับโดยกดสร้างบัญชี

Icon Check

3

อบรมออนไลน์ผ่านแอปฯ

Icon Check

4

กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารผ่านแอปฯ

Icon Check

5

หลังเอกสารผ่านและได้รับ SMS ให้ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

Icon Check

6

ถ่ายรูปรถยืนยันและทำตามขั้นตอนตรวจประวัติในแอปฯ

Icon Check

7

เริ่มรับงาน

Icon Check