ประเภทรถที่รับสมัคร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Green Motorcycle Icon

มอเตอร์ไซค์

Green Motorcycle Icon

มอเตอร์ไซค์

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- รถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- สภาพรถสมบูรณ์สามารถบรรทุกสินค้าได้

มอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งของ
Close
Eco Car Green Icon

อีโคคาร์

Eco Car Green Icon

อีโคคาร์

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- เป็นรถนั่งส่วนบุคคล
- รถเก๋งแบบ 4 ประตู (ซีดาน) หรือ 5 ประตู (แฮชแบ็ค)
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

รถเก๋งส่งของทั่วไทย
Close
Pickup Truck Green Icon

กระบะ

Pickup Truck Green Icon

กระบะ

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- กระบะแบบมีแค็บ/หรือไม่มีแค็บเท่านั้น
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

Cross Icon

รถที่ไม่รับสมัคร
- กระบะ 4 ประตู
- กระบะติดแคร์รี่บอย
- กระบะติดโครงหลังคา

รถกระบะขนของ
Close
Box Truck Green Icon

กระบะตู้ทึบ

Box Truck Green Icon

กระบะตู้ทึบ

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- ตู้มีความสูงจากพื้นตู้ถึงหลังคา 1.8 เมตรขึ้นไป
- ตู้สินค้าเป็นตู้ทึบสามารถปิดล็อกได้
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1.5 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

Cross Icon

รถที่ไม่รับสมัคร
- Suzuki Carry
- Tata

ส่งของต่างจังหวัดด้วยรถกระบะมีตู้
Close
Chilled Truck Green Icon

รถเย็น

Chilled Truck Green Icon

รถเย็น

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- รถสามารถทำความเย็นได้ถึง -18 องศา
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

ขนส่งสินค้าแช่แข็งรถห้องเย็น
Close
6W Truck Green

รถ 6 ล้อ

6W Truck Green

รถ 6 ล้อ

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- รถหกล้อคอกหรือหกล้อตู้
- ความยาวส่วนคอกหรือตู้ 5 เมตรขึ้นไป
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 4 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น
- แนะนำให้มีเด็กติดรถ

รถหกล้อส่งของ
Close
10W Truck Green

รถ 10 ล้อ

10W Truck Green

รถ 10 ล้อ

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- รถสิบล้อคอกหรือหกล้อตู้
- ความยาวส่วนคอกหรือตู้ 5 เมตรขึ้นไป
- สามารถบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 12 ตัน
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น
- แนะนำให้มีเด็กติดรถ

10W-Truck
Close

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จังหวัดที่รับสมัคร
- กรุงเทพมหานคร
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- นครปฐม
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร

Close

จังหวัดอื่นๆ

Eco Car Green Icon

อีโคคาร์

Eco Car Green Icon

อีโคคาร์

จังหวัดที่รับสมัคร
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สระบุรี
- อยุธยา

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- เป็นรถนั่งส่วนบุคคล
- รถเก๋งแบบ 4 ประตู (ซีดาน) หรือ 5 ประตู (แฮชแบ็ค)
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

รถเก๋งส่งของทั่วไทย
Close
Pickup Truck Green Icon

กระบะ

Pickup Truck Green Icon

กระบะ

จังหวัดที่รับสมัคร
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สระบุรี
- อยุธยา

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- กระบะแบบมีแค็บ/หรือไม่มีแค็บเท่านั้น
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

Cross Icon

รถที่ไม่รับสมัคร
- กระบะ 4 ประตู
- กระบะติดแคร์รี่บอย
- กระบะติดโครงหลังคา

รถกระบะรับจ้างส่งของทั่วไทย
Close
Box Truck Green Icon

กระบะตู้ทึบ

Box Truck Green Icon

กระบะตู้ทึบ

จังหวัดที่รับสมัคร
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สระบุรี
- อยุธยา

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- อายุรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป
- ตู้มีความสูงจากพื้นตู้ถึงหลังคา 1.8 เมตรขึ้นไป
- ตู้สินค้าเป็นตู้ทึบสามารถปิดล็อกได้
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1.5 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

Cross Icon

รถที่ไม่รับสมัคร
- Suzuki Carry
- Tata

ส่งของต่างจังหวัดด้วยรถกระบะมีตู้
Close
6W Truck Green

รถ 6 ล้อ

6W Truck Green

รถ 6 ล้อ

จังหวัดที่รับสมัคร
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สระบุรี
- อยุธยา

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- รถหกล้อคอกหรือหกล้อตู้
- ความยาวส่วนคอกหรือตู้ 5 เมตรขึ้นไป
- สามารถบรรทุกสินค้าได้ 4 ตันขึ้นไป
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น
- แนะนำให้มีเด็กติดรถ

รถหกล้อส่งของ
Close
10W Truck Green

รถ 10 ล้อ

6W Truck Green

รถ 10 ล้อ

จังหวัดที่รับสมัคร
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สระบุรี
- อยุธยา

Check Icon

รถที่รับสมัคร
- รถสิบล้อคอกหรือหกล้อตู้
- ความยาวส่วนคอกหรือตู้ 5 เมตรขึ้นไป
- สามารถบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 12 ตัน
- ไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น
- แนะนำให้มีเด็กติดรถ

10W-Truck
Close

จังหวัดอื่นๆ

จังหวัดที่รับสมัคร
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สระบุรี
- อยุธยา

Close

*รถที่ใช้สมัครต้องไม่มีสติกเกอร์ของแอปพลิเคชันอื่น

ผู้สมัครที่ปลอมแปลงรูปเพื่อใช้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์
การร่วมงานกับเดลิเวอรีอย่างถาวร

คลิกที่รถเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม