ภาษา

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การตรวจโควิด-19

Covid-19-Testing

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจมีข้อกำหนดจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชนเพิ่มเติมจากการขนส่งปกติ เพื่อให้การขนส่งดำเนินการได้อย่างราบรื่น กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางล่าสุดกับหน่วยงานรัฐ รวมถึงผู้ติดต่อที่จุดต้นทาง-ปลายทางให้ชัดเจนก่อนการขนส่ง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถให้ผู้ขับดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ารับงาน และอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

อ่านข้อแนะนำการขนส่งในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ได้ที่นี่

หมายเหตุ: ด้วยข้อจำกัดในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ขับอาจไม่สามารถหาสถานที่ตรวจโควิด-19 ได้ภายในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด ในกรณีดังกล่าว ฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานกับลูกค้าเพื่อหาทางเลือกเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนแผนการขนส่ง

ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรทราบก่อนการจองรถ

 • กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐ รวมถึงผู้ติดต่อที่จุดต้นทาง-ปลายทางให้ชัดเจนถึงข้อกำหนดในการเข้าพื้นที่และรูปแบบผลตรวจที่ต้องการ อาทิ รูปแบบการตรวจที่รองรับ (RT-PCR หรือ Antigen) มีความต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่ และผลตรวจต้องออกภายในช่วงเวลากี่วันก่อนการเดินทาง
 • บริการการตรวจโควิด-19 ในบางพื้นที่อาจถูกจำกัดหรือมีไม่เพียงพอ กรุณาตรวจสอบกับผู้ติดต่อที่จุดต้นทาง-ปลายทางเพื่อทราบข้อมูลสถานที่ตรวจ และวางแผนการจองรถได้อย่างรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อติดขัดในการขนส่ง ที่อาจทำให้การขนส่งล่าช้า และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเพิ่มเวลารอหรือการเก็บสินค้าข้ามคืน
 • การตรวจโควิด-19 จะมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลารอผลที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบการตรวจและสถานที่ตรวจ โดยมีค่าตรวจประมาณ 500 – 2,500 บาทต่อคน และอาจใช้เวลา 2 ชั่วโมง ถึง 72 ชั่วโมงในการรอผล
 • ค่าใช้จ่ายการตรวจโควิด-19 ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขนส่งปกติ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ลูกค้าธุรกิจ

 • ลูกค้าธุรกิจสามารถระบุให้ผู้ขับตรวจโควิด-19 ก่อนเข้ารับงานได้ผ่านแอป
 • ผู้ขับจะอัพโหลดใบเสร็จค่าใช้จ่ายลงในแอป
 • ลูกค้าธุรกิจสามารถตรวจสอบและยืนยันรายการเบิกเงินได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการขนส่งเสร็จสิ้น
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยืนยันจะแสดงในใบแจ้งหนี้รายเดือนในหัวข้อ “ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ”
 • ใบเสร็จค่าตรวจโควิด-19 จะไม่สามารถออกในนามบริษัทได้

ลูกค้าทั่วไป

 • ลูกค้าสามารถเลือกให้ผู้ขับตรวจโควิด-19 ก่อนเข้ารับงานได้ผ่านแอป
 • สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดให้คนขับได้โดยตรง

ขั้นตอนการให้ผู้ขับเบิกค่าตรวจโควิด-19

1. เลือก ค่าตรวจโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากคนขับ ในขั้นตอนที่ 2 ของการจองรถTH_COVID-19-Testing-Reimbursment_01

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและใบเสร็จในหน้าประวัติการส่งของภายใน 24 ชั่วโมงหลังการขนส่งเสร็จสิ้น (สำหรับลูกค้าธุรกิจ)

TH_COVID-19-Testing-Reimbursment_02

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านช่องทางแชทในแอป หรือเบอร์ 02-105-4400 ทุกวัน ระหว่างเวลา 05:00 น. ถึง 22:00 น.

 

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม