ภาษา

ข้อแนะนำการขนส่งในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19

Covid-19-Restrictions

จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 มีข้อกำหนดบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า ได้แก่

  1. ห้ามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21:00 น. ถึง 4:00 น. (เคอร์ฟิว) ยกเว้นเพื่อทำกิจกรรมการขนส่งเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ และสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

  2. หลีกเลี่ยงการเดินข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ

Deliveree ขอแนะนำให้ลูกค้าวางแผนการขนส่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวดังนี้ 

  • วางแผนระยะเวลาการขนส่งให้ขนส่งเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 20:00 น. ของแต่ละวัน

  • ในกรณีที่จำเป็นต้องขนส่งสินค้าระหว่าง 21:00 น. ถึง 4:00 น. กรุณาประสานงานมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางให้กับผู้ขับรถ เอกสารดังกล่าวจะใช้ได้กับการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเป็นการขนย้ายสิ่งของส่วนบุคคลทั่วไป กรุณาทำการขนย้ายนอกช่วงเวลาเคอร์ฟิว

  • ในกรณีการขนส่งจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไปยังจังหวัดอื่นๆ Deliveree สามารถออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางให้กับผู้ขับรถได้ แต่ทั้งนี้ การผ่านเข้าจังหวัดต่างๆ อาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เราแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ กับผู้รับปลายทางก่อนทำการจองรถ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อติดขัดระหว่างการขนส่ง

  • สำหรับการขนส่งข้ามจังหวัด บางจังหวัดอาจมีข้อกำหนดในเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าพื้นที่ และอาจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดของผู้ขับเพิ่มเติม ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เราแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ กับผู้รับปลายทางก่อนทำการจองรถ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อติดขัดระหว่างการขนส่ง

ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจโควิด-19 ได้ที่นี่


📍 การขนส่งไปยังจังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องเป็นไปตามข้อบังคับดังนี้

  1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด (ซิโนแวค 2 เข็ม หรือแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม) มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  2. ต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen ที่อายุไม่เกิน 7 วัน

หากลูกค้าจำเป็นต้องมีการขนส่งไปยังภูเก็ต Deliveree จะพยายามจัดหาผู้ขับที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล้ว แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในด้านปริมาณวัคซีนในปัจจุบัน Deliveree อาจไม่สามารถยืนยันการขนส่งตามวันและเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตรวจโควิดของผู้ขับและผู้ช่วยยก (ประมาณ 500-2,500 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ) และค่าเดินทางเพิ่มเติมในการแวะตรวจโควิดก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (จากข้อมูลล่าสุด จุดตรวจที่ใกล้ที่สุดที่ยังเปิดให้บริการตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่)

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ Deliveree (จุดรับสินค้า)

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด: กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา และอ่างทอง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด: ขอนแก่น และเชียงใหม่

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านช่องทางแชทในแอป หรือเบอร์ 02-105-4400 ทุกวัน ระหว่างเวลา 05:00 น. ถึงเที่ยงคืน

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม