ภาษา

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ทางด่วนและที่จอดรถ

Tolls-and-Parking-Reimbursement

งานด่วน จองล่วงหน้า และเหมารถเต็มวัน


ลูกค้าธุรกิจ


 • ลูกค้าธุรกิจอาจอนุญาตให้คนขับเบิกค่าที่จอดรถและค่าทางด่วนได้ภายในแอป
 • ค่าทางด่วนที่เบิกได้คือ สำหรับการเดินทางจากจุดรับสินค้าไปยังจุดส่งสินค้าเท่านั้น (ไม่สามารถเบิกค่าทางด่วนสำหรับการเดินทางไปยังจุดรับสินค้าได้) 
 • ค่าที่จอดรถที่เบิกได้คือ ค่าที่จอดรถที่เกิดจากการจอดรถในสถานที่ที่ระบุในการขนส่งนั้นเท่านั้น
 • คนขับจะอัพโหลดใบเสร็จค่าใช้จ่ายลงในแอป Deliveree
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบและปฏิเสธรายการเบิกเงินที่ไม่ถูกต้องได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการขนส่งเสร็จสิ้น
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยืนยันจะแสดงในใบแจ้งหนี้รายเดือน

ลูกค้าทั่วไป


 • คนขับต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าทุกครั้งก่อนมีการขึ้นทางด่วน
 • คนขับต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าทุกครั้งก่อนการใช้พื้นที่จอดรถที่มีค่าใช้จ่าย
 • สำหรับค่าใช้จ่ายทางด่วนและที่จอดรถที่ได้รับอนุญาต ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดให้คนขับได้โดยตรง
 • ค่าทางด่วนที่เบิกได้คือ สำหรับการเดินทางจากจุดรับสินค้าไปยังจุดส่งสินค้าเท่านั้น (ไม่สามารถเบิกค่าทางด่วนสำหรับการเดินทางไปยังจุดรับสินค้าได้)
 • ค่าที่จอดรถที่เบิกได้คือ ค่าจอดรถที่เกิดจากการจอดรถในสถานที่ที่ระบุในการขนส่งเท่านั้น

งานเหมาต่างจังหวัด


ค่าที่จอดรถและทางด่วนรวมอยู่ในค่าขนส่งสำหรับงานเหมาต่างจังหวัดแล้ว ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการงานเหมาต่างจังหวัดได้ที่นี่

ลูกค้าธุรกิจ: ขั้นตอนการให้คนขับเบิกค่าทางด่วนและที่จอดรถ


 1. เลือกทางด่วนและที่จอดรถ ภายใต้หัวข้อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในขั้นตอนที่ 2 ของการจองรถ

(TH)-01_Tolls-and-Parking-Reimbursement2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและใบเสร็จในหน้าประวัติการส่งของภายใน 24 ชั่วโมงหลังการขนส่งเสร็จสิ้น

(TH)-02_Tolls-and-Parking-Reimbursement

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม