บริษัทขนส่งเอกชนยุคใหม่ ขนส่งสินค้าและส่งของ (ทางเลือกจากไปรษณีย์)

Private-delivery-company

ปัจจุบันธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับธุรกิจขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทย ขนส่งดั้งเดิม หรือบริษัทขนส่งเอกชนที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ต่างก็มีให้บริการทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันออกไปในหลายๆ ด้าน เช่น ราคาค่าขนส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเลือกช่องทางการขนส่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ

ในบทความนี้ เราได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไปรษณีย์ไทย ขนส่งดั้งเดิม กับส่งของเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่าขนส่งในไทยมีประเภทใดบ้าง และเลือกช่องทางการขนส่งที่ตอบโจทย์ธุรกิจและการใช้งานของคุณได้ง่ายขึ้น

เช็คค่าขนส่งเปิดแอป

ไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งดั้งเดิม กับขนส่งเอกชน ต่างกันอย่างไร

1. การคิดค่าขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งดั้งเดิม และบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ มีการคำนวณค่าขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของบริการ การขนส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยทำได้หลายวิธี เช่น ส่งแบบทั่วไป ส่งแบบลงทะเบียน หรือส่งแบบ EMS การคิดค่าขนส่งจะคิดตามน้ำหนักของสินค้าและประเภทการส่งที่เลือก การส่งเอกสารและพัสดุที่มีน้ำหนักเบามักมีราคาต่ำ แต่สินค้าที่มีน้ำหนักมากนั้นอาจเจอปัญหาค่าขนส่งที่สูง ในกรณีที่ต้องการส่งแบบด่วน สามารถเลือกใช้บริการ EMS เพื่อให้พัสดุถูกจัดส่งถึงมือผู้รับภายใน 1-2 วัน ซึ่งราคาค่าส่งก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ส่วนบริษัทขนส่งดั้งเดิม เป็นบริษัทขนส่งที่มีความชำนาญในการขนส่งสินค้าขนาดกลางและใหญ่ในราคาประหยัดไปต่างจังหวัด ค่าจัดส่งจะขึ้นกับขนาด น้ำหนัก และพื้นที่การจัดส่งของสินค้านั้นๆ แต่มักไม่ค่อยมีตารางราคาที่ชัดเจน ผู้ส่งต้องมีการตรวจสอบราคากับผู้ให้บริการแต่ละเจ้าเป็นครั้งๆ ไป

ในด้านบริษัทขนส่งเอกชน มีการคำนวณค่าขนส่งแตกต่างกันออกไปตามผู้ให้บริการ เช่น คิดค่าขนส่งสินค้าจากขนาดกล่องสินค้าและประเภทการให้บริการ ถ้ามีสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น อัตราค่าส่งของเอกชนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย หรือการขนส่งแบบเหมาคันก็มีให้บริการเช่นกัน โดยจะคิดค่าบริการตามระยะทางและประเภทรถที่เลือก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขนส่งด่วนในพื้นที่กทม.และปริมณฑล หรือขนส่งด่วนไปต่างจังหวัด

2. ระยะเวลาในการจัดส่ง

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทยขึ้นอยู่กับบริการที่เลือกและพื้นที่ปลายทาง โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน เนื่องจากสินค้าต้องส่งไปที่จุดคัดแยกก่อนนำส่ง แต่หากต้องการส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน ร้านค้าจำเป็นต้องส่งของที่จุดบริการก่อนเวลา 11:00 น. และสามารถจัดส่งภายในวันเดียวกันได้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือพื้นที่จังหวัดเดียวกันเท่านั้น

ส่วนการขนส่งกับบริษัทขนส่งดั้งเดิมนั้น ระยะเวลาการจัดส่งมักใช้ประมาณ 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งผู้ให้บริการและพื้นที่ในการจัดส่ง โดยบริษัทขนส่งดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีรอบการจัดส่งและมักรอให้รถขนส่งที่ต้องนำพัสดุไปส่งยังจังหวัดปลายทางนั้นมีปริมาณสินค้าเต็มคันรถก่อนจึงจะออกเดินทางไปส่งได้

สำหรับการส่งพัสดุสินค้าผ่านขนส่งเอกชนนั้น บริการจะมีความยืดหยุ่นและรวดเร็วมากกว่า โดยเฉพาะบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการในรูปแบบเหมาคัน เพราะร้านค้าสามารถเรียกรถเพื่อส่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชัน และเป็นการขนส่งจากสถานที่รับสินค้าไปที่สถานที่ส่งทันทีโดยไม่ผ่านจุดคัดแยก ทำให้ลดเวลาในการจัดส่ง ของถึงมือลูกค้าได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าด่วน

3. ความปลอดภัยของสินค้า

ลูกค้าสามารถติดตามการขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทยได้โดยใช้รหัสติดตามที่ได้รับเมื่อส่งพัสดุ แต่สำหรับบริษัทขนส่งดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะไม่มีบริการติดตามสินค้าระหว่างการขนส่ง ทำให้เช็คสถานะการจัดส่งไม่ได้ และมีความเสี่ยงที่สินค้าจะสูญหายหรือเสียหายได้มากกว่า

ส่วนการขนส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการแบบเหมาคันจะมีความปลอดภัยมากที่สุด เพราะไม่ต้องส่งสินค้าไปที่จุดคัดแยก ทำให้ลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย สูญหาย ปะปน หรือถูกจัดส่งผิด ลงได้มาก นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามสถานะผ่านทางแอปพลิเคชันได้เรียลไทม์ และติดต่อคนขับได้โดยตรงหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ทำให้ร้านค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้อย่างสะดวก ตลอดเวลา

4. บริการเพิ่มเติม

บริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ มีบริการเพิ่มเติมที่มากกว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และมีบริการพิเศษเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งสินค้าเป็นประจำ เช่น เพิ่มจุดส่งของได้หลายจุดตามที่ต้องการ การรับประกันสินค้าในวงเงินที่สูงกว่าการส่งผ่านไปรษณีย์ เลือกเหมารถเป็นรายวันได้สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายสินค้าจำนวนมาก และมีบริการชำระค่าสินค้าปลายทาง (COD) และส่งคืนใบส่งสินค้า (POD) ซึ่งจำเป็นสำหรับการขนส่งเชิงธุรกิจ เป็นต้น

Deliveree บริษัทขนส่งเอกชนที่ดีที่สุด

การส่งของเอกชนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้าออนไลน์ หรือธุรกิจโรงงาน เพราะค่าส่งของเอกชนนั้นคุ้มค่ากว่า ส่งของชิ้นใหญ่หรือน้ำหนักมากได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าส่งแพงจากการคิดค่าขนส่งตามน้ำหนัก อีกทั้งมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว เพราะเป็นการส่งแบบ Door-to-door เข้ารับของและส่งไปยังปลายทางทันที ไม่ต้องผ่านจุดคัดแยกสินค้า ทำให้สินค้าปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายลงได้มาก และยังมีบริการเสริมเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มากกว่าการขนส่งทั่วไป

หากคุณกำลังมองหาบริการส่งของเอกชนที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เราขอแนะนำ บริษัทส่งของ Deliveree บริการขนส่งเอกชนที่ดีที่สุด “สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย”

  • รถขนส่งสินค้าพร้อมเข้ารับของภายใน 1 ชม. และนำส่งสินค้าถึงที่ทันที ไม่ว่าจะหน้าบ้าน หน้าร้าน โรงงาน หรือที่ออฟฟิศ
  • มีรถพร้อมให้บริการทุกประเภท ตอบโจทย์ทุกการขนส่งทุกขนาด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ อีโคคาร์ ปิคอัพ กระบะตู้ทึบ รถเย็น รถ 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ
  • เป็นบริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ รองรับสินค้าขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก โดยมีค่าขนส่งที่ประหยัด
  • มีพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม จัดส่งสินค้าไปได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการส่งของเหมาคันได้ในเว็บไซต์
  • เช็คค่าขนส่งได้ทันทีก่อนเรียกรถ โดยคิดค่าขนส่งอย่างโปร่งใสตามระยะทางการใช้งานจริง หรือเลือกเหมารถรายวัน 8-9 ชม. ส่งได้มากกว่าแต่จ่ายน้อยกว่า
  • มีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย ระบบติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์และยืนยันการขนส่งผ่านลายเซ็นดิจิทัล ถ่ายรูปสินค้าที่จุดรับส่งของ พร้อมติดต่อผู้ขับผ่านทางแชทได้ตลอดทาง มั่นใจได้ว่าส่งสินค้าถึงมือ 100%
  • มีวงเงินประกันสินค้าให้สูงสุด 15,000 บาทต่อการส่งสำหรับการใช้งานทั่วไป และสูงสุด 750,000 บาทต่อการส่งสำหรับการใช้งานผ่านบัญชีธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดและใช้บริการขนส่งสินค้า Deliveree ได้ผ่านระบบ iOS และ Android หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-4400 ไลฟ์แชทผ่านแอป หรืออีเมล support.th@deliveree.com ทุกวัน เวลา 05:00 ถึง 22:00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Deliveree


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ส่งของเอกชน ราคาเท่าไหร่

หากคุณเรียกรถกระบะส่งของเอกชนจาก Deliveree ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท และสามารถส่งของแบบเต็มคัน ทำให้ประหยัดค่าส่งของมากยิ่งขึ้นเพราะส่งของได้จำนวนมากในครั้งเดียว

ขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์แบบไหนส่งเร็วกว่า

ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่สามารถทำการขนส่งได้ภายในวัน แต่ขนส่งเอกชนหลายเจ้าได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งภายในไม่กี่ชั่วโมง เช่น Deliveree ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนผ่านแอป สามารถส่งของด่วนโดยรถจะเข้ารับสินค้าภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังเรียกรถและทำการส่งของให้ทันที ถ้าเป็นการขนส่งในกรุงเทพ – ปริมณฑล Deliveree สามารถส่งของให้คุณภายใน 2-3 ชั่วโมง

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม