โปรแกรมธุรกิจ
ชำระค่าบริการ
แบบรายเดือน
(เครดิต)
ประกันสินค้า
สูงสุด 500,000 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า
(Prepay)
กำหนดวิธีการ
ทำงานตามความ
ต้องการธุรกิจ
ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะ
อุปกรณ์พิเศษ
บริการพิเศษ
กลุ่มผู้ขับ
ส่วนตัว
บริการส่งคืนใบส่งสินค้า และ CODบริการเสริม
ส่งคืนใบส่งสินค้า (POD)
50 บาท
ครอบคลุมทุกจุดส่ง
ส่งคืนใบส่งสินค้า (POD) และ COD
0.2% ของยอดเงิน
ขั้นต่ำ 50 บาท