โปรแกรมธุรกิจ
Monthly Post Pay Icon
ชำระค่าบริการ
แบบรายเดือน
(เครดิต)
Goods Insurance Icon
ประกันสินค้า
สูงสุด 500,000 บาท
Prepay with Credit Balance Icon
ชำระเงินล่วงหน้า
(Prepay)
Process Mapping Icon
กำหนดวิธีการ
ทำงานตามความ
ต้องการธุรกิจ
Custom SOP Icon
ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะ
Custom Equipment Icon
อุปกรณ์พิเศษ
Custom Service Package Icon
บริการพิเศษ
Private Fleet Icon
กลุ่มผู้ขับ
ส่วนตัว
บริการส่งคืนใบส่งสินค้า และ CODบริการเสริม
Document Processing Icon
ส่งคืนใบส่งสินค้า (POD)
50 บาท
ครอบคลุมทุกจุดส่ง
ส่งคืนใบส่งสินค้า (POD) และ COD
0.2% ของยอดเงิน
ขั้นต่ำ 50 บาท

This blog is available only in English language. Click below to view it in English.

flag thailand

Afterwards to continue browsing in English, use the language icon in the upper right corner.