ภาษา

การประเมินระยะเวลาการขนส่ง

Transit Time Blog

คุณสามารถเช็คระยะเวลาการขนส่งสำหรับงานขนส่งของคุณได้ทันทีเมื่อจองงาน ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาการขนส่งประมาณการสำหรับเส้นทางการขนส่งที่คุณระบุ ข้อมูลระยะเวลาการขนส่งจะช่วยให้คุณสามารถประเมินเวลาที่สินค้าจะไปถึงจุดส่งสินค้าสุดท้ายได้ดียิ่งขึ้น

การคำนวณระยะเวลาการขนส่ง จะอ้างอิงจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางสำหรับเส้นทางการขนส่งที่คุณระบุ เวลาสำหรับการดำเนินงานในแต่ละจุด และเวลาพักรถหรือค้างคืนในกรณีที่เป็นการขนส่งทางไกล

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการขนส่งที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากระยะเวลาที่ระบบประเมินให้เมื่อคุณจองงาน อันเป็นผลจากสภาพการจราจร ระยะเวลาที่ใช้จริงในการขึ้น-ลงสินค้า หรือรอรับ-ส่งสินค้า หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ

Transit Time Blog

วิธีประเมินระยะเวลาการขนส่ง

A เวลาขนของขึ้น-ลงรถ

เวลาขนของขึ้น-ลงรถ เป็นเวลาโดยประมาณสำหรับใช้ในการขนของขึ้น-ลงรถ หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่จุดรับและจุดส่งสินค้าทุกจุด ยกเว้นจุดสุดท้าย โดยเวลาที่กำหนดไว้อยู่ระหว่าง 30-90 นาทีต่อจุด ขึ้นอยู่กับประเภทรถ

B ระยะเวลาการเดินทาง

ระยะเวลาการเดินทางระหว่างจุดรับ-ส่งที่ระบุ โดยอิงจากข้อมูลระยะเวลาการขับรถจาก Google Maps

C เวลาเผื่อสำหรับการเดินทางของรถขนาดใหญ่

เนื่องจากระยะเวลาและเส้นทางที่ได้จาก Google Maps อิงจากการใช้รถ 4 ล้อ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้าใช้รถ 6 ล้อ หรือรถ 10 ล้อ ระบบจะเผื่อเวลาการเดินทางให้เพิ่มเติม เพื่อให้ใกล้เคียงกับเวลาขนส่งจริงมากที่สุด

D เวลาพักรถ

เวลาพักรถเป็นเวลาให้คนขับพักหลังจากขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชม. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการเดินทางมากที่สุด เวลาพักรถจะถูกคำนวณจุดต่อจุด โดยเวลาพักรถจะอยู่ที่ 30 นาที สำหรับระยะเวลาการขับรถทุก 4 ชม. (รวมระยะเวลาการเดินทางและเวลาเผื่อสำหรับการเดินทางของรถขนาดใหญ่)  

ตัวอย่าง: ถ้าลูกค้าเลือกรถ 6 ล้อ และระยะเวลาการเดินทางกับเวลาเผื่อสำหรับการเดินทางของรถขนาดใหญ่รวมกันแล้วได้ 8 ชม. ระบบจะให้เวลาคนขับพักรถ 1 ชม.

E เวลาค้างคืน

หากระยะเวลาการเดินทางรวมกับเวลาเผื่อสำหรับการเดินทางของรถขนาดใหญ่ เกิน 12 ชม. ระบบจะให้เวลาคนขับค้างคืน 6 ชม.

หมายเหตุ: หากเป็นการใช้งานประเภทเหมาเต็มวัน ระยะเวลาการขนส่งที่แสดงจะเป็นระยะเวลาการทำงาน 8 หรือ 9 ชม. (ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน)

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม