ภาษา

หมายเหตุถึงคนขับ

Note-to-Driverการใส่หมายเหตุถึงคนขับ


หากลูกค้ามีหมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับการขนส่งที่ต้องการแจ้งให้คนขับทราบ สามารถใส่ข้อความได้ใน “หมายเหตุถึงคนขับ” ในขั้นตอนที่ 2 ของการเรียกรถ

Notes to Driver_TH

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม