3,416,858
45,436
1,094,649
รวมทุกประเทศ ณ
วันที่ 17-Aug-2019