3,242,504
43,738
1,073,235
รวมทุกประเทศ ณ
วันที่ 20-Jul-2019