3,085,274
40,764
1,054,514
รวมทุกประเทศ ณ
วันที่ 25-Jun-2019