นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม เราจำเป็นต้องรวบรวม เก็บ ใช้ ดำเนินการ เปิดเผย และอัพเดทข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคน นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (นโยบายความเป็นส่วนตัว) จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคลคลของผู้ใช้งาน

โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างถี่ถ้วนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และเนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เราแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้ามาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา จะถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการรวบรวม เก็บ ใช้ ดำเนินการ เปิดเผย และอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใครบ้าง

เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มของเราในการค้นหาและใช้บริการขนส่งสินค้า และจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

เราเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่อาจจำเป็นสำหรับเราในการช่วยให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (ทั้งผู้ใช้บริการขนส่งและผู้ให้บริการขนส่ง) สามารถใช้หรือให้บริการขนส่งสินค้าได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยปกติจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการให้บริการของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือของเราเมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และให้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้บริการขนส่งของเรา นอกจากนี้ เรามีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อให้บริการผู้ใช้งาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้าอาจติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์หรือด้วยวิธีการอื่นใด และอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่น เช่น การเก็บรวมรวมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งสินค้า อีกทั้งเราอาจใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานและการให้บริการของเรา

นอกจากนี้ เราอาจตรวจ บันทึก จัดเก็บ และใช้ ข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นใด เพื่อตรวจสอบคำสั่งที่คุณได้ให้กับเรา เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม เพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า

ทำไมเราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้งานแต่ละราย รวมถึงเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและการให้บริการของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บนั้นจะถูกเปิดเผยเพื่อการให้บริการขนส่งสินค้า กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการขนส่งจะถูกเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการขนส่งนั้นและในทางกลับกัน

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ การสร้างและพัฒนาซอฟท์แวร์และการบริการ การอัพเดทข้อมูลของคุณ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราหรืออื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ และการวิจัยทางการตลาด

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหรือไม่

เราจะไม่ทำการเผยแพร่ ขาย หรือตั้งใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกใด ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มและบริการของเรา โดยคู่ค้าทางธุรกิจนั้นจะต้องตกลงยินยอมเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ
  2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและการให้บริการของเรา และเพื่อสิทธิประโยชน์ทางการตลาดของผู้ใช้งาน โดยคู่ค้าทางธุรกิจนั้นจะต้องตกลงยินยอมเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ
  3. เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ คำสั่งราชการ คำสั่งศาล หรือคำสั่งใดๆ จากหน่วยงานราชการ ซึ่ง Deliveree เชื่อว่าเป็นคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจออกคำสั่งนั้น

เราจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือไม่

เราอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ มีผลทันทีและสามารถเข้าถึงได้ผ่าน www.deliveree.com/th/

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อได้ทางใด

หากผู้ใช้งานมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อเราได้ผ่านทาง support.th@deliveree.com