ภาษา

การเพิ่มเวลารอสำหรับงานเหมาต่างจังหวัด

TH_Extra-Wait-Time-for-Long-HaulS1

ประเภทงาน


  • เหมาต่างจังหวัด

ดูการเพิ่มเวลารอสำหรับงานด่วนและจองล่วงหน้าได้ ที่นี่

วิธีคำนวณเวลารอ


การคำนวณนับจากเวลารอในแต่ละจุดรับ-ส่งสินค้ารวมกัน โดยในแต่ละจุดเวลารอจะเริ่มเมื่อคนขับมาถึง และสิ้นสุดเมื่อลูกค้าเซ็นในแอปพลิเคชันของคนขับในแต่ละจุด เวลารอจะไม่เริ่มนับหากคนขับมาถึงจุดรับของก่อนเวลาที่ระบุในแอป

ค่าเพิ่มเวลารอ


  • มีเวลารอฟรี 2-3 ชั่วโมง ในแต่ละงานเหมาต่างจังหวัด
  • หากเวลารอรวมเกินชั่วโมงรอฟรีที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตารางด้านล่าง

ประเภทรถเวลารอฟรีต่องานค่าเพิ่มเวลารอต่อชั่วโมงค่าเพิ่มเวลารอสูงสุดต่องาน
รถ 4 ล้อ2 ชั่วโมง100 บาท300 บาท
รถ 6 และ 10 ล้อ3 ชั่วโมง100 บาท300 บาท

  • สำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถจ่ายค่าเพิ่มเวลารอให้กับคนขับได้โดยตรงเป็นเงินสด
  • สำหรับลูกค้าธุรกิจ ค่าเพิ่มเวลารอจะแสดงในใบแจ้งหนี้รายเดือน
scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language

ลูกค้า

ผู้ขับ

ข้อมูลเพิ่มเติม