1. บทนำ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล”) เดลิเวอรี ไพรเวท ลิมิเต็ด บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ระบุถึงโดยรวมหรือโดยแยกว่า “เดลิเวอรี”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านชุดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของเรา ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันมือถือในระบบ Android และ iOS เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน เว็บฟอร์ม และแอปพลิเคชันอื่นๆ (เรียกรวมหรือแยกว่า “แอปพลิเคชัน”) เดลิเวอรีให้บริการตามที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการในเว็บไซต์ของเราซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมาตรการที่เราใช้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว

คุณต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้เป็นครั้งคราว เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของเราต่อไป จะถือว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หากคุณไม่ยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณไม่ควรเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือใช้บริการของเราต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ใช้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ (เรียกรวมกันว่า “คุณ”):

 • “ผู้เยี่ยมชม” หมายถึง บุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใดๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บแอปพลิเคชัน และไม่ใช่ลูกค้า คนขับ หรือตัวแทนตามที่ระบุด้านล่าง

 • “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลทั่วไป ร้านค้า และบริษัทหรือนิติบุคคลที่ใช้หรือขอใช้บริการ

 • “คนขับ” หมายถึง บุคคล ทั้งที่กระทำด้วยตนเองหรือผ่านบริษัทพาร์ทเนอร์ ดำเนินการสมัครกับเราเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการจัดส่ง

 • “ตัวแทน” หมายถึง ตัวแทนของร้านค้า บริษัท หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นลูกค้าในโปรแกรมลูกค้าธุรกิจ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม – เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณ:

ข้อมูลอุปกรณ์: รุ่นของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ IP ข้อมูลตำแหน่ง (หากเปิดใช้งาน) ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน ตัวระบุการโฆษณา

ข้อมูลผู้ใช้: ชื่อ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ตัวระบุบัญชีโซเชียลมีเดีย (หากคุณเลือกเชื่อมต่อบัญชี)

ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลการใช้งาน คำสั่งหรือขั้นตอนการทำงาน ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ข้อมูลเนื้อหา: รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณอัปโหลดหรือแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน

ข้อมูลการชำระเงิน: รายละเอียดวิธีการชำระเงิน (หากคุณทำการสั่งซื้อในแอปพลิเคชันหรือเพื่อให้เราทำการชำระเงินแก่คุณ) และข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หากการชำระเงินต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด)

ข้อมูลคุกกี้: คุ้กกี้ เว็บบีคอน สคริปต์ พิกเซล ตัวระบุการโฆษณา ข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันในเครื่อง (local shared objects) หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถูกใช้โดยเดลิเวอรีหรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวแทน: ข้อมูลตำแหน่งการทำงาน ข้อมูลของบริษัท การติดต่อกับเรา ข้อมูลการชำระเงิน/ธนาคาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตนอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการสำหรับการยืนยันตัวตน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนขับ: รูปถ่ายของตนเอง ที่พักอาศัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปภาพของยานพาหนะ สำเนาเอกสารยานพาหนะ วันเกิด ข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร รายละเอียดผู้ติดต่อฉุกเฉิน รายละเอียดการติดตามตำแหน่ง

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • การให้บริการและบำรุงรักษา: เพื่อสร้าง อัปเดต และเก็บรักษาบัญชีของคุณในแอปพลิเคชัน ให้บริการขนส่งและจัดส่งผ่านแอปพลิเคชัน ติดตามการจัดส่ง และประมวลผลการชำระเงินสำหรับบริการที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน

 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน: เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน ให้บริการฟีเจอร์ ติดตามการใช้แอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งาน และตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งาน (software bugs)

 • การสื่อสาร: เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดส่งของคุณ การอัปเดต และข้อเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราว

 • การให้บริการแก่ผู้ใช้: เพื่อตอบคำถามของคุณและให้การสนับสนุนที่จำเป็นต่อการใช้บริการ

 • การวิเคราะห์และการวิจัย: เพื่อปรับปรุงการบริการและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลในภาพรวมหรือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

 • การตลาด: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดหรือนำเสนอแอปพลิเคชันหรือบริการให้กับคุณผ่านช่องทางอีเมล SMS โทรศัพท์ แอปพลิเคชันแชท/ข้อความ หรือการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลือกปิดหรือระงับการใช้งานคุกกี้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราวเซอร์อินเตอร์เน็ตของคุณ หรือเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาดบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยการคลิกยกเลิกการรับหรือการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการสื่อสารนั้นๆ

 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศไทย

 • เพิ่มเติมสำหรับคนขับ: สำหรับการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

4. แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล – เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางต่อไปนี้:

 • ผ่านแอปพลิเคชันของเรา

  • ข้อมูลที่คุณแชร์ให้เราโดยตรงเมื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ หรือสร้าง/รับงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อขอใช้บริการหรือให้บริการ

  • สร้างผ่านการใช้แอปพลิเคชันและ/หรือการใช้บริการ

 • ผ่านฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานในส่วนงานอื่นของเราที่คุณได้ติดต่อสื่อสารด้วยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์แชทในแอปพลิเคชันของเรา โทรศัพท์ SMS ซอฟต์แวร์แชทอื่นๆ อีเมล การประชุม หรือการประชุมผ่านวิดีโอ

 • ผ่านบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

 • ผ่านการแนะนำจากลูกค้า คนขับ พนักงาน หรือตัวแทนของเรา

5. การเปิดเผยข้อมูล – เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

 • คนขับหรือพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่งที่ให้บริการจัดส่งแก่คุณผ่านแอปพลิเคชัน: เราจะให้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะที่จำเป็นแก่ผู้ขนส่งในการให้บริการจัดส่งตามที่คุณระบุผ่านแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจัดส่งนั้น

 • พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาอิสระ ผู้ตรวจสอบ หรือที่ปรึกษา: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยเพื่อสนับสนุนการให้บริการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ให้บริการภายนอก: เราอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยในการให้บริการแอปพลิเคชัน เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลบนคลาวด์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล พันธมิตรด้านการวิจัย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน และผู้ให้บริการงานบริการลูกค้า ผู้ให้บริการเหล่านี้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็นและเป็นไปตามคำสั่งของเราเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเหล่านี้ถูกผูกพันด้วยข้อตกลงการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยหรือปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล

 • หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากได้รับคำสั่งตามกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา หรือเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือความเสียหาย

6. มาตรการความปลอดภัยข้อมูล – เราใช้มาตรการทางเทคโนโลยีและการดำเนินงานในองค์กรที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย:

 • การเข้ารหัสข้อมูล: เราเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการพักและการส่งข้อมูลโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับเดียวกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม

 • การควบคุมการเข้าถึง: เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยมีการกำหนดบทบาทและสิทธิการเข้าถึงที่ชัดเจน

 • มาตรการทางองค์กรและทางกายภาพ: เราได้นำนโยบายองค์กรและมาตรการทางกายภาพมาใช้เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • การทบทวนความปลอดภัย: เราจะทบทวนมาตรการความปลอดภัยของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจจะมี

 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ: เราอาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถานที่ที่อยู่นอกเขตประเทศของคุณ เราจะรับรองว่าการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้

 • การควบคุมการประมวลผลข้อมูล: ในกรณีที่เราส่งมองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ประมวลผลข้อมูล เราจะรับรองว่าผู้ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้

 • การแจ้งเตือนกรณีการละเมิดข้อมูล: เราจะแจ้งเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทันทีหากมีข้อสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น

 • ข้อมูลการเข้าถึงของคุณ: คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบัญชีของคุณเป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสผ่าน และอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้เพื่อการสมัครหรือลงทะเบียนบัญชี

7. การเก็บรักษาข้อมูล – เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้และจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าคุณจะขอให้ลบข้อมูลนั้นออก ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บรักษานานกว่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถให้บริการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่ 3

8. สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ – คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผล ตลอดจนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • สิทธิในการแก้ไข: คุณมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • สิทธิในการลบข้อมูล: คุณมีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือมีสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล: คุณมีสิทธิในการขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น หากคุณโต้แย้งถึงความถูกต้องในการประมวลผล

 • สิทธิในการปฏิเสธ: คุณมีสิทธิในการปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง หรือเนื่องจากสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ

 • สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล: คุณมีสิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและสามารถอ่านได้โดยเครื่อง และส่งต่อไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเดลิเวอรีผ่านทางอีเมล support.th@deliveree.com